İdari izin

Bayramda devlet memurlarına 10 gün bedava(idari) izin veren, özel sektör çalışanlarını ise köle gibi çalıştıran sisteme haram olsun